POLITYKA COOKIES

Data ostatniej aktualizacji: [13.06.2023 r.]

Szanowny Użytkowniku,

Uprzejmie informujemy, iż poniższa Polityka Cookies dotyczy domeny internetowej https://mmstudio.waw.pl/ (dalej zwanej „Serwisem”), która jest prowadzona przez MM STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, adres: ul. Sołecka 44, 05-402 Otwock, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000972463, REGON: 522060357, NIP: 5322098852, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł w całości wniesionym (dalej jako „Administrator”).

Możesz skontaktować się z Administratorem:

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Cookies, w szczególności do jego okresowej aktualizacji.

Pliki cookies

 1. Serwis używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu przez osoby odwiedzające (dalej jako „Użytkownicy”), zapewnienia podstawowych usług i funkcjonalności.
 2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. W sytuacji ponownego połączenia przeglądarki z Serwisem, urządzenie zostanie rozpoznanie, z którego łączy się Użytkownik. Zastosowane parametry pozwalają na odczytanie informacji zawartych w plikach cookies wyłącznie serwerowi, który je utworzył.
 3. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP Użytkownika; typu wykorzystywanej przeglądarki; języka; rodzaju systemu operacyjnego; dostawcy usług internetowych; informacji o czasie, dacie i lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zastosowany mechanizm plików cookies nie jest wykorzystywany do gromadzenia lub przechowywania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników. Zebrane informacje służą do analizy sposobu Użytkownicy korzystają z Serwisu. Administrator korzystają przy tym również z narzędzia analitycznych rejestrujących (bez identyfikacji) zachowanie Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie do poniższych celów:
  • dostosowywania reklam i treści do preferencji indywidualnych Użytkownika,
  • tworzenia analizy oraz statystyk oglądalności i odwiedzin Serwisu,
  • ulepszania funkcjonalności Serwisu.
 6. Serwis stosuje poniższe typy plików cookies:
  • cookies sesyjne – przechowywane tymczasowo w urządzeniu Użytkownika. Po zakończeniu korzystania z Serwisu zostają one usunięte.
  • cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia. Cookies nie są usuwane automatycznie zakończeniu sesji przeglądarki bądź wyłączeniu urządzenia.
 7. Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania). Usprawniają główne funkcje Serwisu.
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.).
  • „reklamowe” pliki cookies – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań oraz możliwych preferencji.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies.
 9. Poniżej zamieszczono również sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Odnośniki do innych stron. Serwisy zewnętrzne

 1. W Serwisie mogą zostać umieszczone odnośniki (linki) do innych stron internetowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych lub zachowania prywatności na ww. stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności (zasadami) tam ustalonymi.
 3. Administrator współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi takimi jak Facebook (w tym z narzędzia Facebook Piksel), Google (w tym z narzędzia Google Analytics) bądź innymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie świadczeniem usług analitycznych lub reklamowych. W związku z powyższym, na urządzeniu Użytkownika zostać mogą zamieszczone zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od tych serwisów.